ติดต่อสกายฟี่

สำนักงานใหญ่

5/3 หมู่ 3 ต.ท่าโพธิ์  อ.สะเดา จ.สงขลา 90170

โทร 081 897 6909 

Email: longaleearon@gmail.com

Line Id : 0818976909


โรงงาน ฐ.บ้านยาไทย 

177 หมู่ 3 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง